Yönetilmeyen Alanlar için Uyarlanabilir Katılım: Yeni Yaklaşımlar için Kavramlar, Zorluklar ve Beklentiler


Bu raporda, birkaç yazar, UGS bağlamında açık uçlu veya sonsuz oyunlarda uzun vadeli rekabete yönelik yeni yaklaşımlar geliştirmeye yönelik kavramları, zorlukları ve beklentileri araştırıyor. Bu keşif, strateji ve katılıma yönelik yeni yaklaşımların garanti edilip edilmediğini ve bu adımların dikkate alınan eylemlerle ilgili çıkarımlarının neler olabileceğini, bu eylemler arasından seçim yapmanın gerekçesini ve bu eylemler arasından seçim yapmanın yollarını belirleme konusunda işlevsel bir bakış açısı geliştirmeye yönelik bir ilk adımı işaret ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (DoD) ve Ulusal Güvenlik Teşebbüsü (NSE) bunları gerçekleştirmek için örgütleniyor.

Bu rapor, her biri UGS’nin ortaya çıkardığı zorluklar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bunlar içinde nasıl rekabet ettiğini iyileştirme fırsatları hakkında farklı bakış açıları sunan dört bölüme ayrılmıştır.

Bu araştırma, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından desteklendi ve RAND Ulusal Güvenlik Araştırma Bölümü’nün (NSRD) Edinme ve Teknoloji Politikası Merkezi bünyesinde yürütüldü.

Bu rapor, RAND Corporation Araştırma rapor serisinin bir parçasıdır. RAND raporları, kamu ve özel sektörün karşılaştığı zorlukları ele alan araştırma bulguları ve objektif analizler sunar. Tüm RAND raporları, araştırma kalitesi ve nesnellik için yüksek standartlar sağlamak için sıkı bir emsal incelemesinden geçer.

Bu belge ve burada yer alan ticari marka(lar) kanunla korunmaktadır. RAND fikri mülkiyetinin bu temsili yalnızca ticari olmayan kullanım için sağlanmıştır. Bu yayının çevrimiçi olarak izinsiz olarak yayınlanması yasaktır; doğrudan bu ürün sayfasına bağlantı verilmesi teşvik edilir. RAND’ın araştırma belgelerini ticari amaçlarla çoğaltmak veya başka bir biçimde yeniden kullanmak için izin alması gerekir. Yeniden yazdırma ve yeniden kullanım izinleri hakkında bilgi için lütfen www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/permissions adresini ziyaret edin.

RAND Corporation, araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar alma sürecini geliştirmeye yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RAND’ın yayınları, araştırma müşterilerinin ve sponsorlarının görüşlerini yansıtmayabilir.


Kaynak : https://www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/research_reports/RRA1275-1.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir