Vision Art Platform, ‘Muğlak’ sergisine ev sahipliği yapıyor

Vision Art Platform, 'Muğlak' sergisine ev sahipliği yapıyor

Sergi, 4 Kasım- 24 Aralık 2021 tarihleri arasında Vision Art Platform Akaretler’de izleyicisi ile buluşacak. Kuşaklar ve disiplinler arası üretimler gerçekleştiren sanatçıları bir araya getiren “Muğlak”, serginin küratörü Derya Yücel’in aktarımıyla; söylemsel sınırlara meydan okuyan üretimlere odaklanıyor.

 6183f4e4d265a225983c6929.png

Rüzgâra Çarpan Papatya / Daisy Hitting The Wind, 2021 Heykel

Bu üretimlerin elastik doğası, biçime odaklanmaktan ziyade, dünyada etkiler ve duygulanımlar üretmekle ilgileniyor. Bu yönde ortaya meydana çıkan Sanat, kayıp kültürel alanları simgesel olarak yeniden doldurmakta ve yeni nesil eylemsel mübadele alanları yaratmakla ilgileniyor. Basmakalıp nesneleri izleyicilerin öbür biçimlerde tüketimine ve ilişkisine dahil eden, yeni formlar veya ‘görülecek’ estetik ve steril nesneler değil doğrudan doğruya ‘dünyayla bağlar’ kurarak etkili kalabalık biçimleri üretmeye yönelen, alternatif bilgi ya da aleyhinde hafıza hamlesi olarak arşivsel itkiyle kayıp veya bastırılmış bilginin izini süren, bu bilgiyi çeşitli yöntemlerle fiziksel olarak ortaya çıkaran üretimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

 6183f50dd265a225983c692b.png

SENA BAŞÖZ
Bir Avuntu / A Consolation, 2020
Değişken boyutlar
Öğütülmüş kayıtlar ve video loop

“Muğlak”, sanata baskı kazandıranın anlamın açık seçikliğine değil, ne olduğuna dair ara sıra çelişkili yorumlar doğuran bir muhtemel anlamlar yelpazesinin varlığına muhabere ediyor…

“Özgürlüğün çıkıp gelivermesinin ve sunar gibi göründüğü olanakların yarattığı boşlukla” ve özgürleşme deneyiminin muğlaklığıyla uğraşmayı seçiyor.

6183f539d265a225983c692d.png

ALİ KANAL
Halvet, 2018-21
Buluntu araç gereç ile asamblaj

Serginin daha aşağı başlığının da işaret ettiği gibi “belirsizliğin bilinemez olanı bütünüyle istila etmeyi başardığı an…lar”a dair görsel bir cümle kuran sergi, muğlaklık arayışının özünde kişisel hür arayışı olduğuna, dilin/söylemin baskıcı iktidarını artan bir şekilde daha pozitif hissettiğimiz bugünlerde manâ üretiminin açık uçlu biçimlerinin keza sanat alanını hem de siyaset alanını çaprazlayarak özgürleştirme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Sergi, didaktik ve tanıdık/bilindik olana güven besleyenleri bir muammada bırakan durumlara, olgulara, nesnelere ve imgelere dair geniş bir jenerasyon sanatçının Belirsiz jestlerini paylaşıyor.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir