Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasındaki programların ortak tanınmasına ilişkin eylem planı oluşturulurken, Türkiye ile Ukrayna arasında Bağımsızlık Ticaret Anlaşması, Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Define ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Ödenti Servisi aralarında ise Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Stardardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırası, Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu aralarında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev’de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması’nın tadil edilmesine karşın protokol imzalandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında hem Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi aralarında ise Müşterek Gümrük Komitesi tesis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

öte yandan görüşmede, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi aralarında yetkili Hesaplı Operatör Programları’nın ortak tanınmasına ilişkin eylem planı oluşturuldu.

Yorum yapın