Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan, ‘Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değiştirme Yapılmasına Dair Yönetmelik’e kadar; tanıdık olmayan uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına kabulündeki şartlarda değişikliğe gidildi. 

Bu Vesile Ile, tanıdık olmayan uyruklu şahısların Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni koşullar şu şekilde sıralandı:

asgari 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit anapara yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen. asgari 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi ele almak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, minimum 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 sene süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş anlaşma ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

en düşük 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca saptama edilen.

en düşük 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de etkinlik gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca saptama edilen.

asgari 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Define ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. en az 500 bin Amerikan Doları ya da karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını asgari 3 sene elinde alıkoyma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler.

İÇİŞLERİ BÜNYESİNDE KOMİSYON KURULABİLECEK

Yönetmelik değişikliği ile vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci peşine düşüp takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Egzersiz ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Define ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji temsilcilerinden oluşan bir komite kurulabilecek. 

Yurttaşlık kazanmak için belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak yöntem ve esaslar, tespiti yapan kurum tarafından belirlenecek.

GELİRLER TL MEVDUATINDA TUTULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Teftiş Kurumu, Define ve Maliye Bakanlığı ve Anapara Piyasası Kurulunca açıklanmış döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de etkinlik belirten bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılacak. Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borca girme araçlarında 3 sene süreyle tutulacak. Konuya ilişkin başvuru formu ve esasları Merkez Bankası belirleyecek.

Yorum yapın