Tıbbi olarak kullanılıyor: Rağbet arttı

Tıbbi olarak kullanılıyor: Rağbet arttı

Milletlerarası sözleşmeler gereği doğadan toplanan tıbbi sülük ihracatına kota konulduğunu belirterek, Türkiye’de toplam 2 ton sülük ihracatına müsade verildiğini, bu bağlamda Samsun’un Türkiye’nin tıbbi sülük ihracat kotasının yaklaşık yüzde 62’lik kısmına sahip olduğunu ifade eden İl Müdürü Sağlam konuyla ilgili açıklama yaptı. Müdür Sağlam yaptığı açıklamasında, “Samsun ilimiz, Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltalarıyla ülkemizin sayılı tıbbi sülük kaynaklarından biri olup Kızılırmak Deltası RAMSAR alanı olarak koruma altına alınmıştır. Buradaki tıbbi sülük popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüyle birlikte yürüttüğümüz Kızılırmak Deltası Tıbbi Sülük Popülasyonu Miktarı ve Yıllık Avlanabilir Kotasının Belirlenmesi Projesi’nin saha çalışmaları tamamlanmıştır. Bu aşamadan daha sonra, yani Kızılırmak Deltası’ndaki tıbbi sülük kotasının belirlenmesini müteakip, Yeşilırmak Deltası’nda da aynı çalışmanın yapılmasını planlamaktayız. Emeği geçen hocalarımıza ve Projenin Samsun ayağını yürüten personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Samsun sınırları içerisinde bulunan sülük toplama alanlarında hirudo verbana türünün yaşadığını ifade eden Sağlam, “Bu türün ruhsat tezkeresi bahşedilen avcılar kadar toplanarak, ihracat izni almış firmalar vasıtası ile belirlenen kota dâhilinde yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt içinde özellikle sülükle tedavi konusunda uzmanlaşmış tıp merkezleri ihtiyacı da karşılanıyor. Tıbbi sülük ihracatında kota olması sebebiyle, ülke genelinde avcılık yolu ile elde edilen toplam 2 ton sülük ihraç edilebilmektedir. Yurt dışarıya bilhassa Almanya gibi ülkelerde tıbbi sülükle tedavi yöntemleri revaçta olup bu yönde bir talebin olması sebebiyle de tıbbi sülük ihracatının artırılabilmesi için bu türün yetiştiriciliği her geçen gün daha büyük ağırlık arz etmektedir” diye konuştu.

Yetiştiricilik tesislerinin artmasıyla sülük ihracatında da çoğalma sağlanacağını söyleyen Müdür Sağlam, “İlimiz Terme ilçesinde hâlihazırda kurulu 1 adet 22 bin adet/ yıl kapasiteli tıbbi sülük tesisinin mevcut. Bu tesise ilave olarak ziyaret ettikleri kurulum aşamasındaki tesisin de 1 milyon 500 bin adet/ sene (1500 kg/sene) tıbbi sülük kapasitesine sahip olacak ve ülkemize döviz sağlama potansiyeli olan bu gibi girişimlerin olması halinde her türlü takviye verilecek” şeklinde konuştu.

Yorum yapın