Tarımsal kuraklıkla mücadele adımı

KURAKLIKLA MÜCADELEDE NE ADIM ATILACAK?

Tarımsal kuraklıkla uğraş en manâlı hedeflerden biri. 2023-2027 eylem planı da yayımlandı, yol haritası çıkarıldı. Bu doğrultuda ilk olarak kuraklığın etkilerini azaltmak için zorunlu ölçümler yapılacak. Envanter ve rasat bilgileri toplanacak. Tehlike analizleri yapılacak, su potansiyeli belirlenecek. Kısa, orta ve uzun dönem politikaları belirlenecek.

Karar Devlete Ait Gazete’de yayımlandı. Çaba dahilinde Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturuldu. Yönetim koordinasyon kurulu, izleme, erken uyarı ve varsayım komitesi, risk değerlendirme komitesi veri sızıntı birimi gibi ayrı daha alçak birimlerden oluşuyor. O birimlerde çölleşme ve erozyonla mücadeleden Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Gıda ve Yoklama Genel Müdürüne, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve konu ile ilgili STK’lara değin pek fazla genel müdür ve isimler yer alıyor.

Yönetimce alınacak kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu tarım alanlarında sulamanın, zorunlu su yatırımlarının planlanması, iklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, rahatsızlık ve zararlılarla çaba, ekonomik, sosyal destekler, otlak otlatma ve arazi tatbik planları, kuru alanda tarımsal üretim gerçekleştirmek için gerekli tedbirlerin planlanması, gibi tedbirler de hayata geçirilecek.

Yorum yapın