Sürdürülebilir Pestisit Kullanımına Yönelik Gelecek Senaryolarının Geliştirilmesi ve 2030 yılına kadar Çiftlikten Çatallanma ve Biyoçeşitlilik Stratejilerinde Açıklanan Pestisit Kullanım ve Risk Azaltma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi


Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE), RAND Europe ve uzman danışmanlarını, 2030 pestisit kullanımı ve riski ile uyumlu olarak, 2030 ve ötesine pestisit kullanımına ilişkin uygun gelecek senaryoları geliştirmek üzere bir öngörü çalışması yürütmek üzere görevlendirdi. -Tarladan Çatala ve Biyoçeşitlilik Stratejilerinde açıklanan azaltma hedefleri ve ilgili organik tarım hedefleri. Çalışmanın amacı, sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik etmede ve halk sağlığını ve çevreyi korumada pestisitlerin sürdürülebilir kullanımını incelemekti. Bu hedefler arasında kimyasal pestisitlerin ve daha tehlikeli pestisitlerin kullanımının ve riskinin 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması yer alıyor. Diğer bir hedef, organik tarıma ayrılan AB tarım arazilerinin oranını en az yüzde 25’e çıkarmak. Çalışma, bu iddialı pestisit azaltma hedeflerine en iyi nasıl ulaşılacağı da dahil olmak üzere, gelecek için uygun bir politika yörüngesinin formüle edilmesine yardımcı olacaktır. Çalışma, Avrupa Birliği’nin (AB’lerin) AB ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AÇA) gıda güvenliğini, üretimini ve kalitesini ve üreticilerin gelirlerini ve canlılığını korumayı hedeflerken, gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere AB dışı ülkelerde olası olumsuz sonuçları önlemeyi göz önünde bulunduruyor. Öngörü yaklaşımı, farklı pestisit kullanım değişkenlerini ve bunların gelecekteki farklı gerçeklikler altındaki potansiyel politika sonuçlarını incelemek için bir mekanizma sağlar ve gelecekteki pestisit kullanımını yönetmeye yönelik değerli politika geliştirme içgörüleri sağlar.


Kaynak : https://www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/external_publications/EP68951.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir