Stratejik Rekabet İçin ABD Kavramlarında Bilginin Rolü


Stratejik rekabet, II. Dünya Savaşı sonrası döneme dayanan uluslararası kurallar ve normlar düzenini korumakta çıkarı olanlar ile bu düzeni bozmaya veya yeniden şekillendirmeye çalışan revizyonist güçler arasında uzun bir oyundur. Gri bölge, işbirliğinden rekabete ve ardından çatışmaya uzanan yelpazede sınırları belirsiz bir konuma sahiptir. Gri bölge faaliyetleri bir rakip için stratejik bir avantaj sağlarken diğerinin tepki hesabını karmaşıklaştırır. Bunun nedeni, gri bölgedeki rekabetin artımlılık, aldatma ve belirsizlik ile karakterize edilmesidir; bunların tümü, neler olup bittiğini, kimin sorumlu olduğunu ve bir eylemin daha geniş veya uzun vadeli çıkarları nasıl desteklediğini deşifre etmeyi zorlaştırır. Rakipler, ulusal gücün tüm unsurlarını (diplomatik, enformasyon, askeri ve ekonomik) kullanabildiklerinde bir avantaj elde ederler, ancak başarı, özellikle bilgi ortamının etkin kullanımına bağlıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin, barış ve savaşın ikili devletler olduğu şeklindeki geleneksel görüşü reddetmesi gerektiğine dair ortaya çıkan bir fikir birliği var. Rekabet bugün arasındaki boşlukta gerçekleşir. Gri bölgedeki düşman faaliyetlerine etkili bir yanıt vermek için, rakiplerin bilgiyi nasıl kullandığını, gri bölge faaliyetlerinin hizmet ettiği sonuçları ve bunlara yanıt vermek için gereken yetenek ve yetkilileri anlamak önemlidir. Bu rapor, rekabeti destekleyen gri bölge etkinliklerinin ayrıntılı bir listesini, gri bölge rekabetine yönelik zorluklar konusunda uzman fikir birliğinin bir sentezini ve ABD’nin gri bölge ve ötesindeki rekabet konumunu geliştirmek için dinamik bir çözüm menüsü sunmaktadır.

Bu araştırma ABD Avrupa Komutanlığı tarafından desteklendi ve RAND Ulusal Güvenlik Araştırma Birimi’nin (NSRD) Uluslararası Güvenlik ve Savunma Politikaları Merkezi bünyesinde yürütüldü.

Bu rapor, RAND Corporation Araştırma rapor serisinin bir parçasıdır. RAND raporları, kamu ve özel sektörün karşılaştığı zorlukları ele alan araştırma bulguları ve objektif analizler sunar. Tüm RAND raporları, araştırma kalitesi ve nesnellik için yüksek standartlar sağlamak için sıkı bir emsal incelemesinden geçer.

Bu belge ve burada yer alan ticari marka(lar) kanunla korunmaktadır. RAND fikri mülkiyetinin bu temsili yalnızca ticari olmayan kullanım için sağlanmıştır. Bu yayının çevrimiçi olarak izinsiz olarak yayınlanması yasaktır; doğrudan bu ürün sayfasına bağlantı verilmesi teşvik edilir. RAND’ın araştırma belgelerini ticari amaçlarla çoğaltmak veya başka bir biçimde yeniden kullanmak için izin alması gerekir. Yeniden yazdırma ve yeniden kullanım izinleri hakkında bilgi için lütfen www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/permissions adresini ziyaret edin.

RAND Corporation, araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar alma sürecini geliştirmeye yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RAND’ın yayınları, araştırma müşterilerinin ve sponsorlarının görüşlerini yansıtmayabilir.


Kaynak : https://www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/research_reports/RRA1256-1.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir