Sözleşmeli er başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılır? MSB 2022 sözleşmeli er alım ilanı yayınlandı!

Sözleşmeli er başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılır? MSB 2022 sözleşmeli er alım ilanı yayınlandı!

2022 sözleşmeli er 1. dönem dilekçe ilanı MSB tarafından yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli er olarak atama edinmek isteyen adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında ilgili adresten gerçekleştirebilecekler. İşte başvurularda adaylarda aranan koşullar…

MSB SÖZLEŞMELİ ER UYGULAMA ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki uygulama koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.  Dilekçe Koşulları:   

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,    

(2) Asgari ilköğretim ya da yurt dışındaki dengi okul mezunu almak,  

 (3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının birincil günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş edinmek (01 Ocak 1997 tarihinden sonradan doğanlar),  Askerlik hizmetine başlamamış ya da askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına kadar 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş edinmek (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri aralarında doğanlar),    

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş almak,   

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, bilirkişi jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş elde etmek,    

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış elde etmek,    

(7) Cezaları askıya alınmış, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel veya özel bağışlama kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa zeka;      (a) Devletin güvenliğine karşısında işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni istismar etme, yalan şahitlik,  yalan yere ant, suç uydurma, cinsel hücum, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, haksız iflas gibi yüz kızartıcı ya da şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,     (b)  Firar, amir ya da üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,     (c)  22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,   

(8) Taksirli suçlar hariç elde etmek üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,    

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşısında faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, yaradılış ya da gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere takviye etmemiş, halk imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye karşın kullanmamış veya kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış almak,   

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru eden adaylardan, askerlik hizmetinin en düşük 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Özellik Belgesi (Ilave-2) almış edinmek,     

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) kayıtlı değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında siklet üstteki sınırı tablodaki üstteki sınırdan 10 kg pozitif olabilir.),   

 (13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı  Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için açıklanmış şartları taşımak,   

(14) Öğrenimini kendi namına yapmış edinmek veya herhangi bir kurum veya kuruluşa aleyhinde hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

TATBIK YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Uygulama Programı Kullanım Talimatında (Ek-1) kayıtlı esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği birincil amirine (askerlik hizmetinin asgari 3 aylık bölümünü tamamlayanlar özellik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.    

(2) Adayların çevrimiçi (online) dilekçe formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri dilekçe merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.   

(3) Çevrimiçi (online) başvurular, kullanım yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.    

(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru formu sırasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.  

 (5) Başvurusu kabul edilen adaylara, etkinlik takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercih aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden uygulama durumunu peşine düşüp takip ederek oluşturacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti aralıksız adaylara ilgili birlik  komutanları göre hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin peşine düşüp takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

 

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir