Son dakika… İçişleri’nden 81 ile yeni genelge: O araçlar için harekete geçildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya tarafından, ‘Hurda/Uyuşuk Araçların Toplatılması’ konulu genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun müşterek başvuru formu alanlarına veya özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, külüstür, hareketsiz, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ayla gelmiş araçların, görünüm ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları sebebiyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici hal aldığı kaydedildi. Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne karşın şikayet ve taleplerin arttığına uyarı çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler sıralandı.

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK

5393 sayılı ‘Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi ve 5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir lahza önce belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre belediyelerce belirlenen külüstür ambar alanları ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 174’üncü maddesi kapsamında kara yolunu kullananları uzun zaman etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 6’ncı ve ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 7’nci ve 9’uncu maddelerince güvenlik ve jandarma hizmetleri sınıfındaki öteki personel ve belediye zabıtası göre tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli bildiri yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten menedilmesi sağlanacak.

5326 sayılı ‘Kabahatler Kanunu’nun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara ya da deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde bildiri yapılacak. Tebliğe karşın araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.

6 AYDA TESLİM ALINMAYAN BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN ARAÇLAR SATILACAK

‘Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 14’üncü maddesi zarfında buluntu olması nedeniyle ya da bu kanun hükümleri gereğince trafikten menedilerek alıkoyulan ama sahipleri kadar 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçların milli emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak. Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel emir örneği yayımlanacak.

Vali/kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla randevulaşma ya da muhtar toplantıları öncelikle olmak üzere aynı görüşme ya da etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında zorunlu bilgilendirme yapılacak ve vatandaşın bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek.

Toplumsal farkındalığı çoğaltmak nedeniyle ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak, dağıtılacak. sosyal medya üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Vali kadar görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kolluk birimleri, ilgili meslek odaları ile millet kurum ve kuruluşlarının karşılıklı çalışmasıyla mevcut durum tespiti yapılacak. Kamuya ait yerlerde ya da özel mülkler üzerinde terk edilmiş, külüstür, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ışık halkası gelmiş ya da akla yatkın vakit üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak. Bu şekilde tespiti yapılan araçların hurda ambar alanları kaldırılmasına ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler 3’er aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir