RTÜK Başkanı Şahin’den genelge açıklaması

“Kültürel değerlerimizle aile, çocuk ve gençlerimizin zararlı yayınlama içeriklerinden korunmasında devletimizin tek bir beden halinde hassasiyet göstermesi son derece önemlidir.” diyen RÜTK Başkanı Şahin, “Sağlıklı bir gelecek için ulus,yüksekokul ve STK’ların iki taraflı istemsiz hareket göstermesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu hususla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelge son derece ağırlık talep etmektedir. RTÜK olarak bizleri bir insanlar kılan değerlerimize her daim sahip çıkacak, bu amaçla hareket eden tüm yayınlama kuruluşlarını da teşvik etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

61f542d42af10723e0969aab.png

 

BASIN VE YAYIM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ RESMİ GAZETE GENELGESİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Genelge’de, dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanılmasını ihtiyacı karşılamak ve muhtemel zarar etkilerinden korunmak için gerekli tedbirlerin alınmasının elzem ayla geldiği belirtildi. Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilip Türkiye’yi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları dek tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği aktarılan genelgede “Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla çaba edilmesi hususu, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline gelmiştir” ifadeleri kaydedildi.

 
Genelgenin devamında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Ailenin korunması ve çocuk hakları’ başlıklı 41’inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, ‘Gençliğin korunması’ başlıklı 58’inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten gözetmek için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlemiştir. Ulusal kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşısında saklamak, geleceğimizin güvence olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bir takım mecralardaki bütün yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimin negatif etkilenmesini durdurmak adına gereken adımların istikrarlı katılması gerekmektedir.”

Toplumun temel değerlerine tutarsız unsurların taşıdığı gözlenen ve son günlerde bilhassa tanıdık olmayan içerikten uyarlaması biçiminde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yok edici etkilerini engelleyecek adımların ivedilikle atılacağı aktarılan çoğunlukla, “Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin hafıza dünyalarını kasıt alan yapımlardan onları koruyacak aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinde sarsmaya karşın açık veya örtülü faaliyetlere karşı Tüzük, kanun ve ilgili öteki mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu cins medya içeriklerin bilhassa aile, çocuk ve gençlerimiz üstünde yapacağı negatif etkilerin önlenmesi nedeniyle ulusal ve lokal medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına aleyhinde ilgili kurum ve kuruluşlar kadar zorunlu bütün tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Bu itibarla ulusal ve manevi değerlerimizi uymayan yazılmış, sözlü görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumu, çocukları ve gençleri amaç alan korkutma ve tehlikelerin yayınlamanın önlenmesi hususunda bütün kurum ve kuruluşlar kadar zorunlu hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler kadar sürecin özenle takibini ve gereğini yapılmasını önemle rica ederim” denildi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir