Resmi Gazete’de yayımlandı! Gürültü yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gürültü yönetmeliğinde değişiklik

“Çok alıngan” başvuru formu alanlarında yeni açık ve güya açık davet yerleri kurulmasına müsade verilmeyecek. Şamata yönetmeliğindeki değiştirme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna kadar; konut, hastane, bakımevi gibi “çok alıngan alan” olarak tanımlanan bölgelerdeki gösteri merkezlerinin bütün cepheleri ve tavanı kapalı ayla getirilecek. Otel, dini tesis ve okul gibi “hassas alan” bölgelerindeki laf konusu ağırlama merkezlerinde 24.00’ten 07.00’ye değin canlı müzik yayını yasak olacak.

“Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda 24 saat yasaklanmış”

Hem yönetmelikte yapılan bir diğer düzenlemeyle “fazla hassas” kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, aşağı ya da üstündeki alanlarda konser, ağırlama, miting, merasim, karnaval ve sanki açık hava faaliyetleri yapılamayacak.

Yönetmelikte geçen “çok alıngan” kullanımlar, konut, hastane, çocuk ve ihtiyar bakımevleri, yatılı eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarını, “alıngan” kullanımlar, otel, okul ve dini tesisleri, “eksik alıngan” kullanımlar ise yönetimsel ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesislerini kapsıyor.

Yorum yapın