Oktay: Yapay zeka artık içimizden biri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Ulusal Yapay Akıl Stratejisi Yön Belirleme Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Burada konuşan Oktay, Milli Yapay Akıl Stratejisi Yönlendirme Kurulu’nun yapısını aranjör Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yayımlanmasının arkasından birincil toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugüne değin Dijital Türkiye çalışmalarıyla çıktılarını en iyi şekilde değere dönüştürebileceğimiz Türkiye’nin bilgi madenini oluşturmuştuk ve oluşturmaya da devam ediyoruz. Bu maden her lahza çoğalan, genişleyen, dinamik bir yapıya sahip. Bundan Böyle elimizdeki bu madeni yerli ve milli yapay akıl uygulamaları ile ekonomiye kazandırma aşamasına geçiyoruz” dedi.

“DÜNYA EKONOMİSİNDE 16 TRİLYON DOLARLIK BİR PAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR”

Çığır açan teknolojilerin seri yükselişiyle, insan hayatının her alanında köklü bir mutasyon süreci yaşandığını sinyâl eden Fuat Oktay, şunları söyledi:

“Bu dijital mutasyon süreci, büyük data, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve artırılmış hakikat gibi alanlarda suni zeka temelinde gerçekleşmektedir. Yapay akıl; insan zekasına özgü yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergileyebilen zeki bir işletim sistemi olarak günümüzü şekillendiren en kayda değer bilişim teknolojilerinden birisidir. Sürücü asistanı gibi sözde otonom özelliklerle araçlarımızda, metabolizma verilerimiz üzerinden erken tanı ya da dinç hayat önerileriyle afiyet alanında, kişiye özel finansal otomasyon sistemleri ile bankacılık işlemlerinde, zeki ölçüm ve bereketli tatbik alt yapıları ile enerjide; miktar zinciri ve inovasyon, tasarım- üretim optimizasyonu ile imal süreçlerinde yapay akıl bundan böyle bizden, içimizden biri. Suni zekanın hata payını azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri fazla daha verimli ışık halkası getirmesi, koskocoman bilgi kümelerini inceleyerek kayda değer sonuçlar çıkarabilmesi, kendini geliştiren algoritma yapısıyla yeni girdilere çabuk adapte olması gibi özellikleriyle zamana kattığı değerinde yadsınamaz bir reel. Bu değerin ekonomiye de yansımasıyla, yapılan araştırmalara tarafından Küresel Yapay Akıl Tesir Endeksi’ne göre, yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde takriben 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması bekleniyor. 2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile lokal ekonomilerde beklenen çoğaltma oranı ise yüzde 26.”

“YAPAY AKIL ATILIMLARINDA BİZ DE VARIZ”

Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi edinmek için, yüksek teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak üretebilecek kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda; suni zeka atılımlarında ‘Biz de varız’ dediklerini söyleyen Oktay, “2021- 2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Taktik Belgemiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Değişim Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde, bütün paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanıp yayınlanmıştır. Vizyonu; ‘Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte layık üretmek’ olarak belirlenen stratejinin odağında ‘kaliteli veriye erişim, müşterek alt yapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması’ yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2021-2025 yılları arasında ülkemizin yapay zeka alanındaki çalışmalarını müşterek bir zemine oturtacak tedbirleri ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizmasını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda belirlenen 6 stratejik öncelik; suni zeka uzmanı geliştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği cesaretlendirmek, kaliteli veriye ve teknik daha aşağı yapıya erişim imkanlarını genişletmek, sosyo-ekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, uluslararası düzeyde meslek birliklerini sağlamlaştırmak ve yapısal ve meslek gücü dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu stratejik öncelikler doğrultusunda ülkemizin suni akıl ekosistemi olgunluk seviyesinin yükseltilmesi hedefi, tüm ulus kurum ve kuruluşları ile üniversite ve araştırma merkezlerini ve bununla birlikte özel sektörü kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE YAPAY AKIL EKOSİSTEMİMİZLE ZOR KATACAĞIZ”

Suni zeka tekno-idareli atılımında zorunlu yönetişimi karşılamak için özenle çalışacaklarını vurgulayan Oktay, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Strateji Belgesi’nde belirlenen tedbirlerin uygulanmasını kurul çalışmalarımız bünyesinde yakından takip edecek, zorunlu koordinasyonu sağlayacağız. Kurulun bu ilk toplantısında 119 tedbirin yer aldığı Milli Suni Zeka Stratejisi’nin uygulanmasına karşın kurumsal sorumlulukları netleştireceğiz. Suni zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla; Türkiye’de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının asgari 10 bin kişi olması, milletlerarası yapay akıl endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer elde etmek ve yapay akıl ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Keza yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki boyutlarını ele alan faaliyetler yürütülecek, bu alandaki uluslararası araştırmalar peşine düşüp takip edilecektir. Imal ve savunmadan sağlığa; enerjiden finansa böylece fazla alanda suni zekayı bereketli ve güvenli şekilde hayatımızın her alanında kullanacağımız bir yakın geleceğe hazırlanıyoruz. Veriden katma değerinde üreten, teknolojik bağımsızlığa sahip, bütün sektörlerde inovasyonu, üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir Türkiye vizyonuna yapay akıl ekosistemimizle şiddet katacağız. İnsansız hava araçları ve otonom araçlarımız doğru Türkiye’ye imrenme eden ülkeleri ulusal suni zeka uygulamalarımız ile bir defa daha şaşırtacak, tekrar paradigmaları değiştireceğiz. Buradan gençlerimizi, araştırmacıları, özel sektörü ve üniversitelerimizi suni zeka hamlemizin bir parçası olmaya ve sürece katkı maddesi vermeye ağırlama ediyorum.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir