Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

2021 yılı 18 Şubat gecesi kutsal kandil gecelerinden biri olan Regaip Kandilidir. Bu geceyi ibadetle vermek isteyen Müslümanlar için yapılması gereken bir takım ibadetler ve Regaip Kandili duası da bulunur. Peki, Mübarek gece Regaip Kandilinde hangi dualar ve sureler okunur?

Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki baki zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana ebedi hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selamlama olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu kutsal gecede bir defa daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu kutsal gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını demeç. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; fakat bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titrek kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

Önemli bir yol almış sayılmasak da yıllar var her zaman yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) acınacak halde, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere itimat.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allah’ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selamlama ve esenlikler eyle)

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

Korkaklıktan, mezar azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden muhakkak eyle ya Rabbi!

Bize aleyhinde düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak

Murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine aleyhinde onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet ama biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve her zaman kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lütfet

Kalplerimize inşirah bahşet

Bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl

Ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allah’ım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da refah ve barışma nasibiyle..

Kalplerimizi birbirine ısındır ve

Bizleri birbirimize sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

Bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

İstiğfar duası

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan nedeniyle Allah’tan bağışlama ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’lahza-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup pişmanlık-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

(Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2). Doğrusu kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

Regaip Kandili’ni dua ederek devretmek isteyenler için hem okunacak sure ve dualar şunlardır:

“Bi’smi’llâhi’rrahmâni’rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”

Duasının Türkçe meali şöyledir:

“Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.”

“Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe anlamı şöyledir:

“Ezelî ve ebedî yaşam sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni bütün eksik sıfatlardan tenzîh ederim.”

“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”

Türkçe anlamı ise şöyledir:

“Tek olan ve herkesin kendisine fakir olduğu Rabbim Seni tüm eksik sıfatlardan tenzîh ederim.”

“Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”

Türkçe anlamı:

“Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzîh ederim.”

602e476bb57f15018c780457

EY KAİNATIN SULTANI!

Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp çare olan de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana aleyhinde yaklaşım heyecanları uyar ya Rabbi!

ALLAH’IM!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız vazgeçme. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize zorlama, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla her yerde inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

Kadir Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kadir Duası Faziletleri Ve Faydaları Dinle (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Yorum yapın