Memur ve emekliye ek zam getiren kanun teklifi, Komisyon’da kabul edildi

Memur ve emekliye ek zam getiren kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Merkez Bankası’nda yer alan tanıdık olmayan ülke Merkez Bankaları’na ait para, alacak, mülk, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, ihtiyati tedbir ya da haciz konulamayacak.

Ödenti kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütme durdurma kararına verilemeyecek.

Kişisel emeklilikte devlet katkısı oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor.

BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü gücenmek kaydıyla bölgesel ve iklimsel şartlar dikkate alınarak il ya da bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri aralarında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu avuç içi ait endeks, 01/07/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine tarafından hesaplanan fiyat farkı ilave olarak fiyat farkı verilebilecek.

minimum emekli maaşı 2 bin 500 TL olması öngörülüyor. TL mevduatlarına kur artışına karşı destek öngörülüyor. İhracattan ve imal faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden Kurum Vergisi oranı bir puan indirimli uygulanacak. Millet görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak-Temmuz 2022 dönemi için uygulanacak çoğaltma oranı yüzde 7.5 yapılacak ve Ocak 2022 tarihinden itibaren yüzde 30.95 zam yapılıyor.

Yorum yapın