Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 250 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 250 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Alım ilanında adayların başvuru şekli ile şartlar yerini almıştı. İşte tatbik süreciyle ilgili bütün bilgiler…

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK BILIRKIŞI YARDIMCISI ALIMI TATBIK ŞARTLARI

Adaylar başvurularını, 31/01/2022 (08:30) – 11/02/2022 (17:30) tarihleri aralarında e-Devlet üzerinden Define ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Ulus İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Giriş sınavına başvuracak adayların, son dilekçe tarihi (11/02/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı edinmek,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Canice Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; bilerek işlenen bir suçtan dolayı bir sene ya da daha pozitif süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aleyhinde suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yoksa askıya alınmış ya da yerine koyma sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri gizli kalmak kaydı ile görevini aralıksız yapmasına engel olabilecek fikir hastalığı bulunmamak,

e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış almak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

f) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış edinmek

 İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

Yorum yapın