Diğer dilleri konuşmanın Birleşik Krallık için ekonomik değeri


Birleşik Krallık, dillerdeki GCSE ve A Düzeyi sınavlarına giriş sayısının düşmesiyle kanıtlandığı gibi, 2004’ten bu yana dillerin alımında genel olarak keskin bir düşüş yaşadı. Birleşik Krallık hükümetinin ‘Küresel Britanya’ vizyonunun bir parçası olarak küresel ekonomik ilişkilerini sıfırlamaya çalıştığı bir zamanda, böyle bir düşüşün Birleşik Krallık’ın uluslararası rekabet kabiliyeti üzerinde olumsuz etkileri olması muhtemeldir.

Bu araştırma, genel olarak Birleşik Krallık için dillerin ekonomik değerini değerlendirdi ve ardından okullarda dil eğitimini iyileştirmenin Birleşik Krallık için potansiyel ekonomik faydalarını değerlendirdi.

Çalışma, dillerin uluslararası ticarette önemli bir rol oynadığını ve ortak bir dili paylaşmamanın tarife dışı ticaret engeli olarak hareket ettiğini buldu. Çalışmanın önemli bir bulgusu, Birleşik Krallık’ta dil eğitimine yapılan yatırımın, muhafazakar varsayımlar altında bile, büyük olasılıkla yatırım maliyetinden daha fazlasını getireceğidir. Arapça, Fransızca, Mandarin veya İspanyolca eğitimini teşvik etmek için fayda-maliyet oranlarının en az 2:1 olduğu tahmin edilmektedir, yani 1 sterlin harcamanın yaklaşık 2 sterlin getirebileceği anlamına gelir.

Raporun bulguları, uluslararası ekonomi ve dil politikasındaki kanıt temeline doğrudan katkıda bulunur ve hem genel olarak dil politikasında hem de özel olarak dil eğitiminde politika yapıcıların ve karar vericilerin ilgisini çekmelidir.

Bu raporda açıklanan araştırma, Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Wendy Ayres-Bennett’e verilen Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi’nden bir araştırma hibesi ile finanse edildi. Araştırma, Cambridge Üniversitesi ve RAND Europe arasında ortaklaşa yürütüldü.

Bu rapor, RAND Corporation Araştırma rapor serisinin bir parçasıdır. RAND raporları, kamu ve özel sektörün karşılaştığı zorlukları ele alan araştırma bulguları ve objektif analizler sunar. Tüm RAND raporları, araştırma kalitesi ve nesnelliği için yüksek standartlar sağlamak için sıkı bir emsal incelemesinden geçer.

Bu belge ve burada yer alan ticari marka(lar) kanunla korunmaktadır. RAND fikri mülkiyetinin bu temsili yalnızca ticari olmayan kullanım için sağlanmıştır. Bu yayının çevrimiçi olarak izinsiz olarak yayınlanması yasaktır; doğrudan bu ürün sayfasına bağlantı verilmesi teşvik edilir. RAND’ın araştırma belgelerini ticari amaçlarla çoğaltmak veya başka bir biçimde yeniden kullanmak için izin alması gerekir. Yeniden yazdırma ve yeniden kullanım izinleri hakkında bilgi için lütfen www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/permissions adresini ziyaret edin.

RAND Corporation, araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar alma sürecini geliştirmeye yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RAND’ın yayınları, araştırma müşterilerinin ve sponsorlarının görüşlerini yansıtmayabilir.


Kaynak : https://www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/research_reports/RRA1814-1.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir