BES’le ilgili kanun teklifinin ilk kısmı Genel Kurul’da kabul edildi

BES'le ilgili kanun teklifinin ilk kısmı Genel Kurul'da kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi. Yapılan görüşmelerde teklifin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.

Buna tarafından; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan tanıdık olmayan ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati önlem veya ihtiyati haciz konulamayacak.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikle aidat kanunları gereğince, iadesi istek edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında güvence alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A YÜKSELTİLECEK

Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te belirtilmiş bir vakit bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak. Halihazırda yüzde 25 olarak muhakkak olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltilecek. İşveren tarafından ödenenler hariç Türk vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına kişisel emeklilik hesabına ödenen katkı maddesi paylarının yüzde 30’una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi’ne iletilen bilgiler başlıca alınarak devlet katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı maddesi payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a değin indirmeye yetkili olacak. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. BES’e ödenen katkı maddesi paylarına karşın yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

Kanun teklifinin kalan kısmı, yarın toplanacak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

 

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir