ABD Kara Kuvvetlerine Yönelik Talebin Tahmini: Silahlı Çatışmalarda ve ABD Askeri Müdahalelerinde Gelecekteki Eğilimlerin Değerlendirilmesi


ABD Ordusu, potansiyel tehditlere karşı savunmak için stratejik ve operasyonel planlamaya önemli kaynaklar ayırıyor. Bu planlama, Amerika Birleşik Devletleri’nin karşı karşıya olduğu çok çeşitli potansiyel tehditlere karşı bir risk yönetimi alıştırmasıdır. Askeri planlamacıların, ABD kuvvetlerini gelecekte karşılaşacakları en olası görev türleri ve en büyük stratejik risk teşkil eden beklenmedik durumlar için önleyici bir şekilde inşa etmek, şekillendirmek ve hazırlamak için gelecekteki olası durumları tahmin etmek için küresel jeostratejik ortamda ortaya çıkan eğilimlerden yararlanan araçlara ihtiyacı vardır. ABD için risk.

Bu rapor, ABD kara kuvvetleri için gelecekteki potansiyel taleplerin ampirik olarak temellendirilmiş değerlendirmelerini sağlar. Bunu, 2040 yılına kadar bir dizi senaryoda gelecekteki ABD kara müdahalelerini öngören dinamik bir tahmin modeli sunarak yapar. Yazarların geliştirdiği model, silahlı çatışmalar ve sonrasındaki dahil olmak üzere ABD müdahalesi için yıllık fırsatlar ve ABD karası 2017-2040 zaman diliminde her yıl için kendilerinin müdahaleleri. Yazarlar üç ana türde tahmin sunmaktadır: eyaletler arası savaşlar ve eyaletler arası çatışmalar da dahil olmak üzere gelecekteki çalışma ortamındaki eğilimler; caydırıcılık, muharebe ve istikrar faaliyetlerini içerenler de dahil olmak üzere gelecekteki ABD kara müdahaleleri; ve bu müdahaleler için beklenen ortalama kuvvet gereksinimleri. Bu analiz, gelecekteki çatışmaların erken uyarı göstergeleri olarak hizmet edebilecek kilit faktörleri tanımlar ve gelecekteki beklenmedik durumların sıklığını, büyüklüğünü, süresini ve örtüşmesini tahmin etmek için iyileştirilmiş bir ampirik temel sağlar.

Bu raporda açıklanan araştırma, Birleşik Devletler Ordusu tarafından desteklendi ve RAND Arroyo Merkezi bünyesindeki Strateji, Doktrin ve Kaynaklar Programı tarafından yürütüldü.

Bu rapor, RAND Corporation Araştırma rapor serisinin bir parçasıdır. RAND raporları, kamu ve özel sektörün karşılaştığı zorlukları ele alan araştırma bulguları ve objektif analizler sunar. Tüm RAND raporları, araştırma kalitesi ve nesnellik için yüksek standartlar sağlamak için sıkı bir emsal incelemesinden geçer.

Bu belge ve burada yer alan ticari marka(lar) kanunla korunmaktadır. RAND fikri mülkiyetinin bu temsili yalnızca ticari olmayan kullanım için sağlanmıştır. Bu yayının çevrimiçi olarak izinsiz olarak yayınlanması yasaktır; doğrudan bu ürün sayfasına bağlantı verilmesi teşvik edilir. RAND’ın araştırma belgelerini ticari amaçlarla çoğaltmak veya başka bir biçimde yeniden kullanmak için izin alması gerekir. Yeniden yazdırma ve yeniden kullanım izinleri hakkında bilgi için lütfen www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/permissions adresini ziyaret edin.

RAND Corporation, araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar alma sürecini geliştirmeye yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RAND’ın yayınları, araştırma müşterilerinin ve sponsorlarının görüşlerini yansıtmayabilir.


Kaynak : https://www.HaberdekiSesiniz.org/pubs/research_reports/RR2995.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir