AB, Macaristan’a milyarlarca dolarlık fonu askıya almayı önerdiAB, Macaristan'a milyarlarca dolarlık fonu askıya almayı önerdi

BRÜKSEL — Avrupa Birliği’nin yürütme organı Pazar günü, bloğun demokratik gerileme ve AB parasının olası kötü yönetimi konusundaki endişeler nedeniyle Macaristan’a yaklaşık 7,5 milyar avro (dolar) tutarında fonu askıya almasını tavsiye etti.

Bloğun yasalarını öneren ve bunlara uyulmasını sağlayan Avrupa Komisyonu, “Macaristan’da hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlallerine karşı AB bütçesinin ve AB’nin mali çıkarlarının korunmasını sağlamak için” hareket ettiğini söyledi.

AB Bütçe Komiseri Johannes Hahn, Macaristan’ın eksiklikleri gidermek için önerdiği önlemlere rağmen, komisyonun “tahmini 7,5 milyar avro tutarındaki” fonların askıya alınmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Para, Macaristan’a verilen “uyum fonlarından” gelecekti. Blok bütçesinin en büyük dilimlerinden biri olan bu para zarfı, ülkelerin ekonomilerini ve altyapılarını AB standartlarına getirmelerine yardımcı oluyor.

AB ülkeleri, gayri safi milli gelirlerinin yaklaşık %1’ini bütçeye ödüyor. Komisyon tahminlerine göre, Macaristan 2021-27 bütçesinden en az 50 milyar avro alacak.

Fonların askıya alınmasına yönelik herhangi bir eylem, AB üye ülkeleri tarafından onaylanmalıdır ve bu, toplam AB nüfusunun en az %65’ini temsil eden 27 üyenin %55’ine tekabül eden bir “nitelikli çoğunluk” gerektirir.

Macaristan’ın fonlarını dondurup dondurmamaya karar vermek için bir ayları var, ancak istisnai durumlarda bu süreyi iki aya kadar uzatabilirler. Komisyon, Macaristan’a endişeleri gidermek için daha fazla zaman tanımak için üye ülkelere 19 Kasım’a kadar süre vermelerini tavsiye ediyor.

Komisyon yaklaşık on yıldır Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı demokratik kurumları dağıtmak, medyanın kontrolünü ele geçirmek ve azınlık haklarını ihlal etmekle suçluyor. 2010 yılından bu yana görevde olan Orban, suçlamaları reddediyor.

Hareketi oybirliğiyle onaylayan AB komisyon üyelerinin Brüksel’deki toplantısının ardından konuşan Hahn, Macaristan’ın sorunu çözme teklifini memnuniyetle karşıladı ve önerilen iyileştirme eyleminin “doğru yönde” gittiğini söyledi.

Tedbirlerin takip edilmesi ve uygun şekilde hareket edilmesi halinde komisyonun bazı endişelerini giderebileceğini söyledi. Ancak, “bu aşamada bütçe için bir risk devam ediyor, bu nedenle AB bütçesinin yeterince korunduğu sonucuna varamayız” dedi.

Komisyonun korkuları kamu alımlarına odaklanıyor – mal ve hizmetlerin devlet tarafından satın alınması veya AB fonlarını kullanarak projelerin yürütülmesi. Eleştirmenler, bu tür sözleşmelerin verilmesinin Orban hükümetine büyük miktarda AB parasını siyasi olarak bağlantılı içeriden kişilerin işlerine kanalize etmesine olanak tanıdığını söylüyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi, “çok yüksek oranlarda tek teklifle ilgili olarak kamu alımlarında sistematik ve sistemik usulsüzlükler, eksiklikler ve zayıflıklar” olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, Macaristan’daki kamu ihalelerinin yaklaşık yarısının tek teklif veren süreçlerden sonra verildiğini tahmin ediyor.

Komisyonun ayrıca, “çıkar çatışmalarının tespiti, önlenmesi ve düzeltilmesi ile ilgili ciddi endişeleri” olduğu kadar, özellikle eğitim alanında önemli fonları yöneten bir dizi kamu yararına çalışan tröst hakkında da ciddi endişeleri var.

Macar basını, Orban’ın milliyetçi hükümetinin Pazartesi günü en kısa sürede yeni yasayı duyurmaya hazır olduğunu bildirdi. AB milletvekilleri geçen hafta bunun sadece zaman kazanmak için bir taktik olabileceğine dair endişelerini dile getirdiler.

Perşembe günkü bir kararda milletvekilleri, Macaristan’ın milliyetçi hükümetinin kasıtlı olarak bloğun demokratik değerlerini baltalamaya çalıştığını söyledi.

Orban’ın “liberal olmayan demokrasi” olarak nitelendirdiği Budapeşte hükümetinin “seçim otokrasisinin melez bir rejimi” haline geldiğini söylediler. Kısmen, olası suistimallere göz yumdukları için AB üyesi ülkeleri suçluyorlar.

Meclis aracılığıyla karara nezaret eden Fransız Yeşiller parlamenter Gwendoline Delbos-Corfield, “İlk kez bir AB kurumu, Macaristan’ın artık bir demokrasi olmadığı yolundaki üzücü gerçeği dile getiriyor” dedi.

Komisyonun Nisan ayında Macaristan’a karşı başlattığı dava, AB’nin bütçesini korumak için harekete geçmesine izin veren yeni bir mekanizmanın kullanılmasında yeni bir adım. AB hukukunun genel ihlalleri için üye ülkeleri hedeflemez.

Mekanizma, bazı ülkelerde kötüleşen bir anti-demokratik sürüklenmeyi önlemek için AB’nin en güçlü silahı olarak görülüyor. Komisyon yetkilileri, Macaristan’ın 10 yıldan fazla bir süredir AB tavsiyelerini sürekli olarak uygulamada başarısız olduğunu söylediler.

Telif hakkı © 2022 The Washington Times, LLC.
Kaynak : https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/18/eu-proposes-to-suspend-billions-in-funds-to-hungar/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir